Contact information

For inquiries regarding facilities and equipment

Kyushu University Nishijin Plaza Administration Office

2-16-23 Nishijin, Sawara-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
814-0002 Japan
Telephone: 092-831-8104 Fax: 092-831-8105

For inquiries regarding reservations and applications

University Research Administration Office, Kyushu University Planning Department

Motooka 744, Nshi-ku, Fukuoka-shi, Fukuoka-ken
819-0395 Japan
Telephone: 092-802-2322

Inquiries by e-mail

Nishijin Plaza Administration Office: kisplaz@jimu.kyushu-u.ac.jp
General Affairs Team, University Research Administration Office, Kyushu University Planning Department: kissomu@jimu.kyushu-u.ac.jp